home

Geen Vechten tegen de Zee

De tien eerdere edities van het evenement Vechten tegen de Zee op het Noordwijkse strand krijgt op zaterdag 8 juli a.s. geen vervolg. Of het definitief van de evenementenkalender verdwijnt is de vraag. De bedenkers en organisatoren Gerard Warmenhoven en John Asselbergs constateren dat de strandpaviljoens nauwelijks animo vertonen en meewerken aan dit gezellige beachevent voor jong en oud. 
 
Beide initiatiefnemers starten naar aanleiding van de kustversterking in Noordwijk met Vechten tegen de Zee. In 2006 deden alle strandpaviljoens mee, van Take 2 (strandopgang 1) tot en met de Koele Kosta (strandopgang 21). Het enige wat er van de paviljoens gevraagd werd is het leveren van 3 teams bestaande uit 10 personen. Jong en oud, iedereen die zand kan scheppen kon meedoen. Het team die een zandberg wist te creëren die het langste stand hield tegen de opkomende zee was winnaar. Extra punten waren er te verdienen met originaliteit, teamsamenstelling en aankleding. Met de extra losse aanmeldingen kon elk paviljoen profiteren van zo’n 50 tot 100 deelnemers aan de lunch en borrel na afloop. Met de ‘beste stuurlui’ en supporters aan de vloedlijn liep het totaal aantal mensen zomaar op tot duizenden die zichtbaar met verbazing stonden te genieten van dit aparte gevecht tegen het water. Op oude ansichtkaarten is overigens te zien dat deze strijd 100 jaar geleden de mens ook al boeide.
 
TROS TV bij de vuurtoren
Het eerste jaar kreeg het evenement direct een flinke bonus door de komst van het TROS muziekspectakel bij de vuurtoren. In ons enthousiasme rondom het nieuwe event Vechten tegen de Zee hadden we contact gezocht met diverse landelijke omroepen om dit ludieke gevecht tegen de zee uit te zenden op tv, vertellen Gerard en John. Voordat we er erg in hadden zaten we bij de gemeente aan tafel met de aanvraag een vergunning te verlenen voor de registratie van een muziekprogramma van de TROS op onze boulevard. Met de nodige medewerking is het gelukt en hadden wij er een stevige klus bij. De extra 5000 euro die het opbracht uit verkoop van drankjes hebben we geschonken aan de Noordwijkse Reddingsbrigade als donatie voor hun nieuwe, te bouwen, clubgebouw. In de jaren erna heeft Vechten tegen de Zee nog geld opgehaald voor onder andere Kees Kooiman, t.b.v. een speciale mand om zeehondjes te redden, en Kees Broekhof t.b.v. het evenement Week van de Zee.
 
Het groots gelanceerde en goed ontvangen evenement kon echter steeds minder rekenen op de medewerking van de strandpaviljoens. De bedrijven voor de ‘zuidboulevard’ haakten al snel af en ook het enthousiasme voor de KW boulevard werd minder en minder. Met het verdwijnen van Strandpaviljoen Buitengewoon bleven Beachclub O. en Strandpaviljoen van Roon nu als enige over. Vooral het laatstgenoemde paviljoen had elk jaar weer acht tot tien teams scheppen voor hun vloedlijn. We hebben het tien jaar lang gedaan met veel plezier, maar het wordt nu vechten tegen de bierkaai in plaats van de zee, aldus John Asselbergs. En je weet, beide kun je nooit winnen. Overigens stond de gemeente Noordwijk altijd voor 100 procent achter Vechten tegen de Zee met het toekennen van subsidie en vergunningen. Een snellere communicatie met betrekking tot het laatste zou beter zijn zodat je tijdig en zonder risico materiaal kunt inkopen. Het leek allemaal zo eenvoudig en simpel, een berg zand scheppen die zo lang mogelijk stand moet houden tegen het opkomende water. Jong en oud, man-vrouw, iedereen kan meedoen. De organisatie kon hierbij steunen op een enthousiaste vaste kern van 30 vrijwilligers die er elk jaar weer naar uitkeken om de dag te helpen slagen.
 
Helaas dacht het merendeel van de strandpaviljoens daar anders over. Het gevecht tegen de zee werd uiteindelijk altijd gewonnen door het water. Jammer genoeg hebben Gerard Warmenhoven en John Asselbergs het gevecht om er gezamenlijk, met de strandondernemers, wat van te maken nu ook verloren.